Usługi

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L,
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K),
 • sporządzanie rejestrów VAT,
 • sporządzenie informacji VAT-UE,
 • wysyłamy deklaracje drogą elektroniczną,
 • wysyłamy pliki JPK.

Księgi rachunkowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • przygotowanie planu kont,
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K),
 • sporządzanie informacji VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania,
 • wysyłamy deklaracje drogą elektroniczną,
 • wysyłamy pliki JPK.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28,
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług  (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku VAT
 • sporządzanie rejestrów VAT.

Płace, ZUS:

 • Naliczanie płac,
 • sporządzanie list płac,
 • obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów,
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów,
 • rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR,
 • prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków,
 • reprezentowanie klienta w ZUS

Inne usługi:

 • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarczej
 • pomoc w bieżącej działalności spółek tj. przygotowywanie umów, uchwał i protokołów
 • pomoc w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych
 • rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy
 • pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
 • pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa
 • sporządzanie biznesplanów
 • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej
 • pomoc przy instalowaniu kas rejestrujących